Biskupské gymnázium a SŠG AK Žďár nad Sázavou

15.12.2020 – Převzali jsme správu a rozšiřování systému pro řízení chytré budovy Loxone.

Zadání

Převzít systém pro řízení chytrých budov Loxone od předchozího dodavatele a dále rozšiřovat možnosti jeho využití a integrace s dalšími systémy.

Realizace

Po převzetí systému Loxone od předchozího dodavatele musíme zajistit transformaci uživatelských práv a přístupů a logického uspořádání ovládacích prvků v řídící aplikaci tak, aby byly pro uživatele jednoduše použitelné všechny důležité funkce.

Dále budeme pokračovat v rozšiřování možností, které systém Loxone nabízí.
– Chytré měření spotřeby celé školy a kuchyně s velkým množstvím poskytovaných dat.
– Vzdálené otevírání dveří pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatel v interakci s Videointercomem
– Rozšíření možností barevného osvětlení baru v Café Milano
– Zapojení nového hlavního miniserveru 2. generace, který bude zajišťovat veškeré uživatelské interakce a do budoucna převezme řízení zabezpečení všech budov a také řízení nově rekonstruovaných pater v budově D
– a mnohé další

Zpětná vazba od klienta

„“

Ing. Jiří Cočev – Ředitel školy